Şu ifadeyi aradınız: ‘ördü kader ağlarını kırdı yine kollarımı’