Şu ifadeyi aradınız: ‘şimdi senden kalan bir avuç yalan’