Şu ifadeyi aradınız: ‘şu dünyada ölüm var diye sana koşar oldum’