Şu ifadeyi aradınız: ‘Yağmurlu bir günde doğdum anamdan’