Şu ifadeyi aradınız: ‘bak yıldızlar altında gözlerimin içine’