Şu ifadeyi aradınız: ‘ben bir selvi boylu yardan ayrıldım’