Şu ifadeyi aradınız: ‘ben seni sevdim ya o bana yeter’