Şu ifadeyi aradınız: ‘ha buradan aşağı inemem ben inemem’