Şu ifadeyi aradınız: ‘hadi kalk gel bul bir bahane’