Şu ifadeyi aradınız: ‘hiç sevmedim kimseyi senin kadar’