Şu ifadeyi aradınız: ‘kimse şah değil padişah değil’