Şu ifadeyi aradınız: ‘lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde’