Şu ifadeyi aradınız: ‘o deniz gözlerinden alamam gözlerimi’