Şu ifadeyi aradınız: ‘sen gelmezsin bir türlü dertlerim türlü türlü’