Şu ifadeyi aradınız: ‘yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara’