Şu ifadeyi aradınız: ‘yar yar ben senden ayrilamam yar’