Şu ifadeyi aradınız: ‘yaram ne kanar ne kabuk bağlar’